Ειδήσεις για τη βιομηχανία

Εξαρτήματα σωλήνων μαζί σας για να κατανοήσετε το μπλουζάκι χαλκού σωλήνα χαλκού κλιματισμού

2021-06-08
Ο σωλήνας κλιματισμού χαλκού, είναι ένα είδος σύνδεσης χαλκού ψύξης, έχει καλή αντοχή στη διάβρωση, αντοχή στη φθορά και αντίσταση στη συμπίεση είναι πιο εμφανής. Για να κατανοήσουμε το μπλουζάκι χαλκού, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τον χαλκό.
Ο κόκκινος χαλκός είναι χαλκός στοιχειώδης, λόγω του χρώματος του για το μοβ όνομα. Ο χαλκός είναι βιομηχανικός καθαρός χαλκός, το σημείο τήξης του είναι 1083 â, χωρίς αλλοτροπικό ισομερή μετασχηματισμό, η σχετική πυκνότητα 8,9, για το μαγνήσιο πέντε φορές, από το συνηθισμένο χάλυβα είναι περίπου 15% βαρύτερο. Έχει κόκκινο τριαντάφυλλο, η επιφάνεια του σχηματισμού μεμβράνης οξειδίου ήταν μοβ, επομένως γενικά ονομάζεται χαλκός. Είναι χαλκός με ορισμένη ποσότητα οξυγόνου, επομένως ονομάζεται επίσης οξυγονωμένος χαλκός.

Τα εξαρτήματα σωλήνων Jiaco χαλκού σας οδηγούν να κατανοήσετε το μπλουζάκι χαλκού σωλήνα χαλκού κλιματισμού


Μπλουζάκι χαλκού

Η χρήση κόκκινου χαλκού

Η χρήση κόκκινου χαλκού is much more extensive than pure iron, every year 50% of the copper is purified by electrolysis into pure copper, used in the electrical industry. The red copper here, really very pure, containing more than 99.95% copper line. Very small amounts of impurities, especially phosphorus, arsenic, aluminum, etc., can greatly reduce the electrical conductivity of copper. The oxygen in copper (copper smelting is easy to mix with a small amount of oxygen) has a great effect on the conductivity, the copper used in the electrical industry must generally be oxygen free copper. In addition, lead, antimony, bismuth and other impurities will make copper crystallization can not be combined together, resulting in thermal embrittlement, will also affect the processing of pure copper. This highly pure copper is generally refined by electrolysis: impure copper (crude copper) is used as anode, pure copper is used as cathode, and copper sulfate solution is used as electrolyte. When the current passes through, the impure copper on the anode is gradually dissolved, and the pure copper is gradually deposited on the cathode. The copper thus obtained; Purity up to 99.99%.